สถาบันสินเชื่อหากคุณต้องการจัดหาเงินทุนสำหรับซ่อมแซมบ้านทรุด

สำหรับคนส่วนใหญ่ บ้านของพวกเขาคือการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด และเมื่อการลงทุนนั้นจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม บางครั้งมีเพียงเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านเท่านั้นบ้านทรุดที่สามารถให้เงินที่คุณต้องการเพื่อบำรุงรักษาบ้านของคุณได้ โชคดีที่มีตัวเลือกมากมายในการจัดหาเงินทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้านทรุดตามที่บ้านของคุณต้องการสถาบันสินเชื่อเอกชนหากต้องเปลี่ยนหลังคารั่วหรืองูสวัด คุณไม่สามารถเลื่อนการซ่อมแซมฉุกเฉินเพียงเพราะคุณคิดว่า

คุณไม่สามารถจ่ายได้ คุณต้องใช้เงินเพื่อซ่อมหลังคา บ้านทรุดและคุณต้องการมันทันที แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตจากเช็คเงินเดือนไปจนถึงเช็คเงินเดือน สิ่งนี้อาจไม่ง่ายอย่างที่คิดธนาคารและสถาบันสินเชื่อเอกชนเสนอวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อซ่อมแซมประเภทนี้ขึ้นอยู่กับส่วนทุนที่คุณเป็นเจ้าของในบ้านของคุณ ธนาคารและสหภาพเครดิตเสนอเงินกู้ประเภทนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล บ้านทรุดจำนวนเงินที่คุณสามารถยืมได้จะขึ้นอยู่กับสถาบันสินเชื่อ

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุนซ่อมแซมที่เสนอโดยรัฐบาล

ผู้ให้กู้เอกชนบางรายอนุญาตให้มากถึง 70% ของมูลค่าบ้านของคุณสำหรับจำนวนเงินกู้ข้อกำหนดสำหรับสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมบ้านจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันสินเชื่อที่อยู่อาศัย บ้านทรุดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิตของคุณ ผู้ให้กู้บางรายถึงกับอนุมัติเงินกู้บ้านทรุดสำหรับผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตน้อยกว่าที่เป็นตัวเอก อย่างไรก็ตาม คุณควรคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากเครดิตของคุณไม่ดีสินเชื่อซ่อมแซมบ้านของรัฐบาลรัฐบาลกลางยังเสนอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ บ้านทรุดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเหล่านี้มีให้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งบ้านต้องการ

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้านทรุด การจัดหาเงินทุนซ่อมแซมที่เสนอโดยรัฐบาลมีแนวทางที่เข้มงวดซึ่งระบุประเภทของการซ่อมแซมที่เงินกู้สามารถนำมาใช้ได้กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองหรือ HUD พร้อมด้วยกระทรวงเกษตรของบ้านทรุดสหรัฐอเมริกาเสนอเงินกู้ที่บริหารโดยหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น เงินกู้เหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผู้ซื้อบ้านที่คาดหวังสามารถสมัครสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้าน HUD ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถรวมค่าใช้จ่ายในการซื้อและซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่เข้าไว้ในสินเชื่อจำนองเดียวสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟู  บ้านทรุดเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้นี้

โครงการสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในชนบทและโครงการ

บ้านต้องมีอายุอย่างน้อยหนึ่งปี การซ่อมแซมบ้านต้องมีจำนวนเงินอย่างน้อย 5,000 เหรียญ การซ่อมแซมภายใต้เงินกู้ประเภทนี้ ได้แก่ การซ่อมแซมพื้นและหลังคา แก้ปัญหา บ้านทรุดการปรับสภาพดินฟ้าอากาศ บ้านทรุดการปรับปรุงเล็กน้อย การทาสีใหม่ และทำให้บ้านของคุณใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมบ้านและเงินช่วยเหลือ

โครงการสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในชนบทและโครงการมอบเงินช่วยเหลือให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้อยู่อาศัยในชนบทที่มีรายได้ต่ำมากบ้านทรุด เงินกู้สามารถใช้อัพเกรดหรือซ่อมแซมบ้านของตนได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย โครงการซ่อมแซมบ้านและให้กู้ยืมเงินยังให้ทุนแก่ผู้สูงอายุ 62 ปีขึ้นไปสำหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน

บ้านทรุด