เครื่องปั่นไฟใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

เครื่องปั่นไฟโดยทั่วไปมีเครื่องปั่นไฟสองประเภท เครื่องปั่นไฟสำรองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา เครื่องปั่นไฟช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นส่วนใหญ่สามารถทำงานได้ทุกครั้งที่เกิดไฟฟ้าดับ เครื่องปั่นไฟสำรองให้พลังงานสำรองในบ้านและสำนักงาน และติดตั้งถาวรภายนอกบ้านหรืออาคารสำนักงาน พวกเขาจะเสียบเข้ากับวงจรไฟฟ้าหรือสายไฟบ้าน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถตรวจจับการหยุดชะงักของแหล่งจ่ายไฟปกติโดยอัตโนมัติ และเริ่มจ่ายไฟภายในไม่กี่วินาที เครื่องปั่นไฟแบบพกพามักใช้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือต้องการพลังงานน้อยกว่า เช่น ในแคมป์ไซต์ก่อสร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหล่านี้เพียงพอสำหรับการให้แสงสว่าง https://www.geny.in.th/

เครื่องปั่นไฟมีให้เลือกหลายขนาดและกำลังขับ

การเลือกซื้อประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความจุของวัตต์ อัตราแรงดันไฟฟ้า ประเภทเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ระดับเสียง การพกพา และราคา เครื่องปั่นไฟสำหรับใช้ในบ้านส่วนใหญ่มักใช้เชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ หรือโพรเพน แต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง น้ำมันเบนซินมีราคาไม่แพงและหาได้ง่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินให้กำลังสูงสุดต่อหน่วยน้ำหนัก แต่ต้องการการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีเสียงดัง ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นอันตราย

เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าเครื่องปั่นไฟ โพรเพน หรือก๊าซธรรมชาติ ดีเซลหาซื้อง่ายแต่ค่อนข้างแพงกว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าและประหยัดน้ำมัน ข้อเสียของมันคือเสียงดังกว่า มีควันและกลิ่นมากกว่า และสตาร์ทยากขึ้นในสภาพอากาศหนาวเย็น โพรเพนมีราคาแพงและเป็นไปได้สำหรับเจ้าของบ้านที่มีถังเก็บโพรเพนอยู่แล้ว เครื่องกำเนิดโพรเพนต้องการการบำรุงรักษาน้อยลง ไม่มีการควบแน่น

เครื่องปั่นไฟเบนซิน อย่างไรก็ตาม

ก๊าซโพรเพนหรือเครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติใช้เชื้อเพลิงต่อกิโลวัตต์ของพลังงานที่ผลิตได้มากกว่าเครื่องปั่นไฟดีเซล เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติมีความสะดวกในการใช้งานมากที่สุดเนื่องจากมีการจ่ายเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซภายในบ้านได้ ควรใช้เครื่องปั่นไฟตามแนวทางที่ผู้ผลิตกำหนดไว้เสมอ ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อดูว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ได้โอเวอร์โหลด ต้องใช้สายต่อสำหรับงานหนักเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเรียกช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อติดตั้งสวิตช์โอน

เพื่อเสียบเครื่องปั่นไฟ ยี่ห้อไหนดีเข้ากับระบบสายไฟภายในบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการเติมเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อใช้งาน การรั่วไหลของเชื้อเพลิงบนส่วนประกอบที่ร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ การหยุดชะงักของพลังงานเป็นระยะเวลานานสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากพายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว ไฟไหม้ หิมะตก และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ การมีพลังงานสำรองฉุกเฉินในสถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาล

This entry was posted in เรื่องธุรกิจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.