Daily Archives: September 9, 2021

เข้าใจถึงความสำคัญของบริการรับแปลเอกสาร

ที่มาของการแปลตรงกับตัวอย่างแรกของการค้า รากฐานของอุตสาหกรรมภาษาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มอำนวยความสะดวกในการค้าโดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ค้าจากภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมภาษาสมัยใหม่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการถือกำเนิดของอินเทอร์เน็ตทั่วโลก การแปลงเป็นดิจิทัลของการสื่อสารทำให้นักแปลสามารถแปลข้อความขนาดยาวเป็นหลายภาษาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอในการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ อีกแง่มุมหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้คือการพัฒนาบริการรับแปลเอกสารภาษาอัตโนมัติ แม้ว่าในขั้นต้นจะถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการการแปล แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมภาษาพร้อมกับความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์ของภาษาต่างๆ ทั่วโลกได้เปิดโอกาสมากมาย

ตัวอย่างเช่น การแปลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับเอกสารทางกฎหมายทั่วไป เช่น สูติบัตร/การตาย บันทึกการถอดเสียง สัญญาการแต่งงาน และเอกสารการหย่าร้าง ในทางกลับกัน การแปลงทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการแปลการเขียน คำแนะนำ รายงานการวิจัย และแม้แต่การทดลองในห้องปฏิบัติการ ความถูกต้องของการแปลในเอกสารเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากการแปลงที่ไม่ถูกต้องอาจมีการแตกสาขาอย่างร้ายแรงในกรณีเหล่านี้ หากบริษัทส่งชุดข้อกำหนดหรือคำแนะนำที่มีปัญหาการแปลแบบเอกพจน์ ผลที่ได้ก็อาจเป็นหายนะที่คาดเดาไม่ได้ นำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิน และแม้กระทั่งชีวิต ในกรณีร้ายแรง

ความเชื่อทั่วไปคือบริการแปลจะแปลงคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งเท่านั้น 

แม้ว่าการตีความนี้จะเป็นจริงสำหรับการแปลขั้นพื้นฐาน แต่เอกสารทางเทคนิคและเอกสารส่วนบุคคลก็ยังต้องการมากกว่าการแปลแบบคำต่อคำจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง มันเกี่ยวข้องกับการแปลงเอกสารในลักษณะที่สามารถเข้าใจได้ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น การแปลเอกสารส่วนบุคคลทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ธุรการอื่นๆ สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้อพยพโดยทราบสถานะทางแพ่ง เพศ วุฒิการศึกษา สัญชาติ และข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน

ในทำนองเดียวกัน การแปลรายงานทางเทคนิคจะช่วยเพิ่มความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีการรับแปลเอกสารผลการศึกษาและงานวิจัยเพื่อให้เข้าใจได้ทั่วโลก

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

แม้จะมีการสนับสนุนการแปลอัตโนมัติเพิ่มขึ้น แต่บริการแปลงส่วนบุคคลและทางเทคนิคในท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของมนุษย์ในการตีความน้ำเสียง ไวยากรณ์ และองค์ประกอบที่ถูกต้อง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกคำที่เหมาะสมและการแปลงไวยากรณ์อย่างชำนาญโดยนักแปลและผู้ให้บริการที่มีทักษะ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือแปลหลายรายทั่วโลก

สนใจบริการแปลเอกสาร :  https://www.translationfind.com/